Hojna matka natura obdarzyła okolice Sośni w niezwykle cenne i interesujące pod względem przyrodniczym oazy flory i fauny. Brak przemysłu, słabe gleby, ubogość regionu spowalniały procesy kulturowe na terenie gminy, ale dały coś bardzo cennego – dużą różnorodność środowisk przyrodniczych.

Z jednej strony obszary łąk, mokradeł i zbiorników wodnych, z drugiej – dominujące, zwarte kompleksy leśne, w których mimo znacznej ingerencji człowieka, zadziałały naturalne procesy kształtujące zespoły roślinne, a w ślad za nimi – zwierzęta.

Prawdziwym skarbem naszego regionu są bory sosnowe siedlisk skrajnie suchych i ubogich, jak i bardziej żyznych, wilgotnych. Wśród pół- i jednowiekowych sosen występuje runo leśne pełne krzewinek borówki czerwonej i czarnej, wrzosu, paproci oraz traw, z bogactwem grzybów jadalnych: podgrzybków, maślaków czy koźlarzy. Nierzadko trafiamy w bory mieszane z dębami szypułkowymi, miejscami bukiem, leszczyną, świerkiem czy brzozą. Na obrzeżach napotykamy krzewy malin i jeżyn, a pod drzewami - piękne okazy prawdziwków. W sąsiedztwie stawów, rzek i rowów występują naturalne olsy i łęgi.

W całej okolicy królują pomniki przyrody (11 obiektów wpisano do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), w tym najcenniejsze i najpiękniejsze:

 • zespół pałacowo-parkowy w Mojej Woli o powierzchni 10 ha, który liczy sobie ponad 150 lat. Znajdziemy w nim pomnikowe skupiska starych dębów szypułkowych, buków, olszę czarną, duży okaz jałowca pospolitego, żywotnika olbrzymiego, a także młodsze wiekiem ale bogate w gatunki (ok. 80 gat.)egzemplarze drzew i krzewów. Ściany pałacyku myśliwskiego porastają ogromne pnącza aktinidii, bluszczu pospolitego oraz powojnika.
 • aleja 145 dębów przy drodze ze Szklarki Śląskiej do Sośni,
 • buki w okolicy wsi Kocina,
 • lipy w Leśnictwie Możdżanów    

                                                  …  i wreszcie rarytas…

 • dąb „Jan” w lesie na zachód od Możdżanowa o obwodzie ponad 830 cm !  

Największe obszary na licznych (chociaż stosunkowo niewielkich) stawach zajmują rośliny wodne: rdestnice, rzęsa, lilie wodne w tym najpiękniejszy - grzybień biały i najrzadszy – grzybieńczyk wodny. W zbiorowiskach szuwarów często tworzących wysokie łany dominują: trzcina, pałka wodna, sitowie czy tatarak. Na spokojnych powierzchniach stawów można dostrzec jedyną polską paproć wodną – salwinię pływającą. W dolinkach rzecznych i między stawami występują różnej wielkości i różnego stopnia uwilgocenia łąki z charakterystyczną dla siebie roślinnością.

Równie bogaty z racji ogromnego zróżnicowania środowisk jest świat zwierząt, które możemy napotkać podczas przyrodniczych wędrówek począwszy od :

 • bezkręgowców lądowych : owadów, pająków, ślimaków,

  ...poprzez wodne...

 • ryb tj.: karp, szczupak, lin, amur, tołpyga, sum czy sandacz;
 • płazów tj.: wiele gatunków żab, ropucha szara, rzekotka drzewna czy kumak nizinny;
 • gadów tj.: zaskroniec czy żmija zygzakowata z węży oraz jaszczurki: padalec, zwinka i żyworódka;

   … poprzez przebogaty świat ptaków …

 • lęgowych środowisk wodno-błotnych tu m.in.: gęgawy, żurawie, łabędzie nieme i krzykliwe, błotniaki, bąki i bączki, czaple, kormorany, łyski, liczne gat. kaczek, perkozy, słowiki, rybitwy, mewy, jaskółki;
 • lęgowe środowisk leśnych m.in.: orzeł bielik, bocian czarny i biały, kanie, myszołowy, jastrzębie, krogulce, sowy, dzięcioły, lelek;
 • ptaki łąk i terenów otwartych tj.: czajki, kszyki, rycyki, potrzosy, kuropatwy, bażanty;

  … do równie dużego ssaków (ok.50 gatunków z tego ponad połowa chronionych):

 • owadożernych: jeże, krety, ryjówki, wiele gatunków nietoperzy;
 • gryzoni: zające, króliki, wiewiórki, badylarki, orzesznice, piżmaki;
 • drapieżników: lisy, borsuki, jenoty, wydry, kuny, łasice, tchórze, gronostaje, rzadziej – wilki
 • łownych : sarny, jelenie, daniele, łosie, dziki

  … i inne, których nie sposób wymienić.

Naturalność okolic Sośni, zróżnicowanie i koncentracja wielu cennych obiektów przyrodniczych zdecydowały o włączeniu części zachodnio-północnej gminy do Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, a  części wschodnio-południowej do Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”.

Gmina Sośnie to wymarzone miejsce dla entuzjastów dwóch kółek. Warto więc tutaj przyjechać i poznanie nasze okilice.
 
Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w poszczególnych naszych miejscowościach na terenie Gminy Sośnie:
 
Bogdaj
 
2.jpg3.jpg6.jpg1.jpg
 
Chojnik
 
2.jpg8.jpg4.jpg6.jpg
 
Cieszyn
 
9.jpg2.jpg8.jpg4.jpg3.jpg6.jpg1.jpg
 
Dobrzec
 
6.jpg1.jpg
 
Granowiec
 
mal.jpgd.jpgdu.jpgm.jpgduze 5.jpgduze 3.jpg
 
Janisławice
 
4.jpg5.jpg
 
Kałkowskie
 
9.jpg2.jpg7.jpg8.jpg3.jpg1.jpg
 
Kąty Śląskie
 
2.jpg
 
Kocina
 
3.jpg5.jpg1.jpg
 
Konradów
 
2.jpg7.jpg
 
Kuźnica Kącka
 
11.jpg12.jpgds.jpg
 
Mariak
 
7.jpg4.jpg1.jpg
 
Młynik
 
7.jpgaaaaa.jpg5.jpg
 
Możdżanów
 
9.jpg2.jpg7.jpg10.jpg4.jpg3.jpg5.jpg
 
Pawłów
 
4.jpg5.jpg
 
Szklarka Śląska
 
9.jpg2.jpg005.jpg4.jpg3.jpg6.jpg
 
Sośnie
 
018.jpg014.jpg016.jpg019.jpg029.jpg009.jpg010.jpg020.jpg
Recepcja czynna w godz. 8:00 - 15:00