Obiekt powstał w latach 70-tych. W tamtych czasach była to stanica harcerska zarządzana przez ZHP. Nazwa Stanica czy Harcówka jest popularna wśród mieszkańców do dzisiaj. W latach 90-tych teren ten został przekazany Gminie Sośnie i funkcjonował jako stanica "Biały Daniel".

Widok na scenę i kuchnię

Widok na wiatę

           W 2013 r. obiekt został oddany do użytku po kompleksowym remoncie i rozbudowie. Cały Ośrodek składa się z kilku budynków a jego obecna nazwa to Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowo „Biały Daniel” w Sośniach. Po remoncie stanica zyska zupełnie nowe oblicze. W projekcie podkreślono tradycyjne budownictwo wiejskie – murowane z dużym udziałem  naturalnej cegły, drewna, rudy darniowej, elementów wzorniczych,. takich jak altanki, rzeźbienia snycerskie, wzory gzymsów ceglanych.  Wprowadzone zostaną również elementy ożywiające Stanicę - ozdobne wejście z wieżą i wiatami ekspozycyjnymi, wędzarnia w szczycie wiaty, estrada z elementami snycerskimi, poprawa wizerunku wiaty oraz pawilonu noclegowego, budowa boiska wielofunkcyjnego, nowoczesnej estrady z zapleczem dla artystów.

         Całkowity koszt przebudowy wyniósł: 2 383 154,54 zł, z czego 1 000 000,00 zł zostało dofinansowane z projektu PO "Ryby" w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej.

Obiekt po remoncie - widok ogólny

Recepcja czynna w godz. 8:00 - 15:00